Baranja Medija | vijesti o Baranji

GRAD BELI MANASTIR

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija nadarenim studentima

BELI MANASTIR - Raspisan je natječaj za dodjelu četiriju stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014. nadarenim studentima.

Temeljem članka 72. stavak 1. točka 7. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014. nadarenim studentima

1. Grad Beli Manastir će za školsku godinu 2013/2014. dodijeliti četiri stipendije nadarenim studentima.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Belog Manastira imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,

- koji imaju status redovitog studenta, što se dokazuje potvrdom o upisu u visoko učilište u akademsku godinu za koju je raspisan natječaj,

- koji imaju prebivalište na području Grada kontinuirano najmanje 5 godina, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,

- koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom, što dokazuju pisanom izjavom kandidata.

 3. Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir predloženika za dodjelu stipendija jesu:

- opći uspjeh iz svih predmeta za prethodnu godinu obrazovanja,

- socijalni status,

- pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu, odnosno paralelno studiranje,

- završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog,

- objavljeni radovi,

- izlaganja studenata na znanstvenim skupovima,

- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija,

- osvojene nagrade.

 Kriteriji iz točke 3. ovoga Natječaja utvrđuju se na sljedeći način:

3.1. Opći uspjeh iz svih predmeta za prethodnu godinu školovanja/studija, dokazuje se svjedodžbom

odnosno ovjerenim prijepisom ocjena s visokog učilišta.

3.2. Socijalni status studenta dokazuje se:

- potvrdom Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,

- potvrdom visokog učilišta o redovitom obrazovanju kandidata, odnosno potvrdom srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju člana obitelji izvan područja Osječko-baranjske županije,

- potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,

- izjavom o članovima zajedničkog kućanstva,

- preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavom roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,

- preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,

- potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata,

- potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili rješenjem nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,

- potvrdom da je roditelj kandidata civilni invalid Domovinskog rata.

3.3. Pohađanje redovite druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se svjedodžbom. Paralelno studiranje dokazuje se potvrdom o upisu na paralelni studij.

3.4. Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog dokazuje se potvrdom škole.

3.5. Objavljeni radovi dokazuju se preslikom naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te preslikom početne stranice rada.

3.6. Izlaganja na znanstvenim skupovima dokazuju se dokazom o sudjelovanju na skupu te izvatkom iz zbornika radova sa skupa ili izvatkom iz zbornika sažetaka.

3.7. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima te izložbama inovacija u prethodnoj godini obrazovanja dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela natjecanja ili izložbe.

3.8. Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi.

4. Međusobna prava i obveze korištenja stipendije uredit će se ugovorom.

5. Visina mjesečne stipendije iznosi: 500,00 kuna neto.

6. Natječaj traje do 31. listopada 2013. godine.

7. Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku na adresu:

GRADONAČELNIK GRADA BELOG MANASTIRA

Beli Manastir, Kralja Tomislava 53

s naznakom "Natječaj za stipendiju nadarenim studentima Grada Belog Manastira"

Uz molbu za dodjelu stipendije student je dužan priložiti presliku rodnog lista, kao i preslike gore navedenih dokumenata.

8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Belog Manastira, u Ulici Kralja Tomislava 53, najkasnije 30 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.

9. Molbe koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i koje nisu pravovremeno podnesene neće se razmatrati.

10. Priloženi dokumenti neće se vratiti kandidatima poslije završetka natječaja.

BELI MANASTIR - Raspisan je natječaj za dodjelu triju stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata.

 • Đola -Darda

  Đola -Darda

 • dvorac Esterhazy

  dvorac Esterhazy

 • bunker u Šećerani

  bunker u Šećerani

 • šokačka kuća

  šokačka kuća

 • Šetnje pasa svaku subotu - veterinarska stanica BM

  Šetnje pasa svaku subotu - veterinarska stanica BM

 • najstarije vino u podrumu belje -cabernet franc berba 1949

  najstarije vino u podrumu belje -cabernet franc berba 1949

 • kopački rit

  kopački rit

 • lopoč

  lopoč

 • ljepote kopačkog rita

  ljepote kopačkog rita

Brojač posjeta

Broj prikaza (hitova) članaka
4056506

Ovdje mogu biti Vaši oglasi

C5 Oglas
Kvadrat 8
C3 Oglas proba
Kvadrat 4
B5 Oglas proba

Kliknete li na Playlist, možete pogledati sve naše video uratke!

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Finale sve bliže

09-01-2017 Događanja

Finale sve bliže

BELI MANASTIR – Raspored utakmica ZMNL u Belom Manastiru koje će se igrati u utorak, 10.1.2017. uz suđenje Prigla i Matanova 16.20 Početnici (U10), Baranja - Borac    17.00...

Read more

Informativna radionica o natječaju za po…

09-01-2017 Događanja

Informativna radionica o natječaju za pokretanje poljoprivrede

BELI MANASTIR – LAG Baranja u suradnji sa Savjetodavnom službom Beli Manastir organizira informativnu radionicu za osobe od 18 do 40 godina koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po...

Read more

Hladnije vrijeme ne smeta nogometašima i…

09-01-2017 Događanja

Hladnije vrijeme ne smeta nogometašima i publici

BELI MANASTIR – Raspored utakmica ZMNL u Belom Manastiru koje će se igrati u ponedjeljak, 9.1.2017.:  15.40 Početnici (U10), 5. kolo, Šparta - Darda   16.20 Početnici (U10), 5....

Read more
Cisto d.o.o

Oglasi

A5 oglas proba
B4 Proba

Povezani Članci