Baranja Medija | vijesti o Baranji

GRAD BELI MANASTIR ORGANIZIRAO TRIBINU

Legalizacija je u Baranji posebno problematična

Dva puta u zadnjih 45 godina nestale arhive izdanih građevinskih dozvola.

BELI MANASTIR – U organizaciji grada Belog Manastira 15. ožujka u Ljepotici održana je tribina o legalizaciji na kojoj je velik broj okupljenih građana mogao postaviti pitanja gradonačelniku Ivanu Dobošu, pročelnici Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Korneliji Pacanović Zvečevac te inžinjerima geodezije Zoranu Marčecu i Stjepanu Tompiću.

 

ZAKONSKE ODREDBE JEDNAKE ZA SVE

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, do 30. lipnja ove godine svi građani koji nemaju građevinske dozvole za sve objekte u svom posjedu moraju predati Zahtjev za donošenjem rješenja o izvedenom stanju koje izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije. Tada ovisno o vrsti objekata koje je potrebno legalizirati, zahtjevu trebaju biti priloženi dodatni dokumenti.

1. za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu (u daljnjem tekstu: zahtjevna zgrada) podnositelj zahtjeva prilaže:

- tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije,

- tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt,

- izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

2. za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:

– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,

– tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva (u daljnjem tekstu: snimka izvedenog stanja).

3. za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² (u daljnjem tekstu: jednostavna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:

– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,

– iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,

– foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i – iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. ovoga Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

4. za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m² (u daljnjem tekstu: pomoćna zgrada) podnositelj zahtjeva prilaže:

– tri primjerka kopije katastarskog plana,

– akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade, dužni su prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju (Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove grada Belog Manastira).

Ako podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade ne plati obrok naknade određen rješenjem o obračunu naknade kojim je dopuštena obročna otplata, naplata se izvršava prisilnim putem.

SPECIFIČNA SITUACIJA U BARANJI

Međutim, za zgrade izgrađene prije 1968.g. za koje vlasnici nemaju građevinske dozvole, a komesacijom iz 1969.g. su one upisane u katastarske knjige, svjedocima i fotografijama je potrebno dokazati da su zgrade izgrađene prije 1968.g. Zahtjevu za donošenjem rješenja o izvedenom stanju potrebno je priložiti potvrdu o komesaciji s datumom iz 1969.g., arhitektonski snimak, iskaz vještaka da je zgrada građena prije 1968.g., ugovor o kupnji ili račun ili fotografije kao dokaz da je kuća postojala prije 15.2.1968.g.

Sve nekretnine dobivene od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i za koje postoji zapisnik o primopredaji su legalne.

Veći problem imaju građani koji su gradili između 1968. i 1973.g. jer arhiva građevinskih dozvola koje je tada izdavao Zavod za urbanizam više ne postoji. Također, arhiva građevinskih dozvola izdanih tijekom ratnog perioda 1991. do 1996.g. je izgubljena, a ukoliko netko ne može naći original svoje građevinske dozvole u Državnom arhivu u Osijeku, a nema niti svoj primjerak dozvole, treba tražiti potvrdu da su ti dokumenti uništeni tijekom rata. Tu potvrdu izdaje Državni arhiv u Osijeku. Nakon toga, mora proći sve korake za legalizaciju ovisno o veličini zgrade.

Proces legalizacije naravno i košta, međutim geodete nisu htjele o cijenama navodeći kako je svaki slučaj specifičan i da su razgovori s njima i savjetovanje besplatni. Pozvali su građane da ih posjete kako bi im pomogli, međutim u vremenu visoke nezaposlenosti i besparice, građani su se pitali od kud to platiti i zašto moraju dva puta legalizirati nešto što je već legalno jer su arhive dva puta izgubljene. Takav slučaj gubitka arhiva imaju još Vukovar i Knin i građanima je obećano kako će još jedna tribina biti organizirana do koje će se pokušati od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dobiti odgovor što napraviti u takvim specifičnim situacijama.

Fotografije: Zoran Popović, Radio Banska kosa

 • Đola -Darda

  Đola -Darda

 • dvorac Esterhazy

  dvorac Esterhazy

 • bunker u Šećerani

  bunker u Šećerani

 • šokačka kuća

  šokačka kuća

 • Šetnje pasa svaku subotu - veterinarska stanica BM

  Šetnje pasa svaku subotu - veterinarska stanica BM

 • najstarije vino u podrumu belje -cabernet franc berba 1949

  najstarije vino u podrumu belje -cabernet franc berba 1949

 • kopački rit

  kopački rit

 • lopoč

  lopoč

 • ljepote kopačkog rita

  ljepote kopačkog rita

Brojač posjeta

Broj prikaza (hitova) članaka
4121158

Ovdje mogu biti Vaši oglasi

C5 Oglas
Kvadrat 8
C3 Oglas proba
Kvadrat 4
B5 Oglas proba

Kliknete li na Playlist, možete pogledati sve naše video uratke!

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Finale sve bliže

09-01-2017 Događanja

Finale sve bliže

BELI MANASTIR – Raspored utakmica ZMNL u Belom Manastiru koje će se igrati u utorak, 10.1.2017. uz suđenje Prigla i Matanova 16.20 Početnici (U10), Baranja - Borac    17.00...

Read more

Informativna radionica o natječaju za po…

09-01-2017 Događanja

Informativna radionica o natječaju za pokretanje poljoprivrede

BELI MANASTIR – LAG Baranja u suradnji sa Savjetodavnom službom Beli Manastir organizira informativnu radionicu za osobe od 18 do 40 godina koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po...

Read more

Hladnije vrijeme ne smeta nogometašima i…

09-01-2017 Događanja

Hladnije vrijeme ne smeta nogometašima i publici

BELI MANASTIR – Raspored utakmica ZMNL u Belom Manastiru koje će se igrati u ponedjeljak, 9.1.2017.:  15.40 Početnici (U10), 5. kolo, Šparta - Darda   16.20 Početnici (U10), 5....

Read more
Cisto d.o.o

Oglasi

A5 oglas proba
B4 Proba

Povezani Članci